VOL. 8 (NR 4)/2015

VOL. 8 (NR 4)/2015

MNiSW (2016): 4

 
 
 
 

"Neuropsychiatria-przegląd kliniczny" to kwartalnik skierowany do lekarzy: klinicystów, praktyków psychiatrii, neurologii psychoterapii, neuropsychiatrii, neuropsychologii. "Neuropsychiatria" to forum wymiany wiedzy, poglądów i idei badaczy oraz klinicystów. Pismo integruje efekty kliniczne z ich podstawami, głównie psychologicznymi i neurofizjologicznymi, łączącymi celowość działań diagnostycznych z metodami leczenia. Koncentruje zarówno treści neurologiczne, jak i psychiatryczne.

Redaktor Naczelny
Bartosz Łoza

Redaktor Prowadzący
Maja Polikowska

Redakcja/Editor
Mariusz Bartyzel
Ałbena Grabowska
Dorota Kukulska
Izabela Rakoca
Magdalena Wilk-Maciejewska


Rada Redakcyjna/Editorial Board
Przewodniczący/Chairman:
Prof. Andrzej Czernikiewicz (Lublin)
Prof. Aleksander Araszkiewicz (Bydgoszcz)
Prof. Dov R. Aleksandrowicz (Izrael)
Prof. Andrzej Bogucki (Łódź)
Prof. Teofan Domżał (Warszawa)
Prof. Piotr Gałecki (Łódź)
Prof. Jan Kochanowski (Warszawa)
Prof. Blanka Kores-Plesničar (Słowenia)
Prof. Jerzy Landowski (Gdańsk)
Prof. Henry Zvi Lothane (Nowy Jork)
Prof. Marta Makara-Studzińska (Lublin)
Prof. Paweł Mierzejewski (Warszawa)
Prof. Jerzy Samochowiec (Szczecin)
Prof. Tomasz Sobów (Łódź)
Prof. Adam Stępień (Warszawa)
Prof. Agata Szulc (Warszawa)

Lista recenzentów 2014
Lista recenzentów 2015

Warunki publikacji i zasady recenzji

 

Nr : 

ISSN 2080-4091

e-ISSN 2084-2619

 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola.banaszek@mededu.pl Regulamin serwisu